وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

 
اطلاعات اولیه پروانه کسب مدارک پایان
 
توضیح
در صورتی که ایثارگر و متقاضی تغییر نشانی پروانه کسب هستید، از طریق سامانه پیشخوان مجوزهای کشور به نشانی www.G4B.ir اقدام نمایید
به موجب ماده 18 قانون نظام صنفی در صورت تغییر مکان واحد صنفی ، پس از طی مراحل قانونی پروانه قبلی فرد ابطال میشود و پروانه جدید صادر میگردد
*
*
کد امنیتی:*
تصویر امنیتی
نمایش کد های دیگرنمایش کد های دیگر
ادامه