وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

 
وضعیت آماری صدور پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای تا امروز
آمار
ردیف 
نوع فروشگاه 
تعداد درخواست 
تعداد صادر شده 
1فروشگاه های بزرگ زنجیره ای6960
2فروشگاه زنجیره ای (همگن)1716
  مجموع 86 =مجموع 76 =