وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

 
وضعیت آماری صدور پروانه کسب فروشگاه های بزرگ استان ها تا امروز
آمار
ردیف 
نام استان 
تعداد درخواست 
تعداد صادر شده 
1 44
2آذربایجان شرقی2020
3آذربایجان غربی77
4اردبیل22
5اصفهان5450
6البرز55
7ایلام1413
8بوشهر88
9تهران7775
10چهارمحال وبختیاری1313
11خراسان جنوبی108
12خراسان رضوی4736
13خراسان شمالی1513
14خوزستان6766
15زنجان5043
16سمنان99
17فارس3327
18قزوین54
19قم87
20کردستان11
21کرمانشاه10
22کهگیلویه وبویراحمد22
23گلستان1010
24گیلان22
25لرستان20
26مازندران5450
27مرکزی33
28هرمزگان119
29همدان76
30یزد2117
  مجموع 562 =مجموع 510 =