وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری دومین کارگاه آموزشی مشترک مسئولین واحد اصناف ادارات تابعه و رابطان اتاق های اصناف شهرستان ه

دومین کارگاه آموزشی مشترک مسئولین واحد اصناف ادارات تابعه و رابطان اتاق های اصناف شهرستان های سطح استان برگزار گردید.

در راستای پیگیری سیاست های مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران،مبنی بر ار تقاءسطح علمی و عملی رابطان سایت ایرانیان اصناف وادارات تابعه و رابط اتاق اصناف استان گیلان در تاریخ 1395/7/7برگزار گردید. در این کار گاه آموزشی آخرین دستاوردهای استفاده بهینه از سایت و افزایش بهره وری توسط رابطان سایت ایرانیان اصناف به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. همچنین در این کارگاه به کلیه شبهات و سوالات مدعوین پاسخ کارشناسی لازم داده شد