وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

دومین دوره انتخابات اتحادیه صنف فرش فروشان و بافندگان منسوجات سنتی شهرستان بهارستان برگزار شد

دومین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه فرش فروشان و بافندگان منسوجات سنتی شهرستان بهارستان برگزار گردید

دومین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه فرش فروشان و بافندگان منسوجات سنتی شهرستان بهارستان برگزار گردید

پس از شمارش آراء ماخوذه ،حائزین اکثریت آراء به شرح ذیل اعلام شد:

1-آقای ناصر ذاکرمحرمی 111 رای

2-آقای کمال عیوضی 75 رای

3-خانم طیبه دولتخواه شاهگلی 72 رای

4-خانم زهرا سرمستی 70 رای

5-آقای حمداله روحی امراله 67 رای

در ضمن آقای محسن اصغری با 72 رای ماخوذه بعنوان بازرس اتحادیه مذکور انتخاب گردید.