وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

دومین انتخابات الکترونیکی شهرستان بروجرد برگزار شد

انتخابات اتحادیه صنف بارفروشان شهرستان بروجرد در تاریخ دوازدهم آبان ماه سال 1395 با موفقیت برگزار شد.
این انتخابات دومین انتخابات الکترونیکی شهرستان می باشد که به روش الکترونیکی برگزار شده و مورد استقابل اعضاء اتحادیه قرار گرفت. تسریع در فرایند رای گیری، شفاف سازی و سلامت در اجرا از جمله محسنات انتخابات به روش الکترونیکی است.