وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری اولین انتخابات الکترونیکی استان خراسان شمالی مورخ 95/09/17

اولین انتخابات الکترونیکی اتحادیه های صنفی (اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار) اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی مورخ 95/09/17 در سالن همایش اتاق اصناف برگزار گردید.