وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

کارگاه آموزشی کارشناسان فناوری اطلاعات استانهای کشوردرتهران به کارخود پایان داد.

در راستای برنامه‌های اقتصادی کشور و توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی در حوزه اصناف و سایر اهداف از جمله رونق کسب و کار و داشتن اطلاعات به روز و کارآمد و ارتقاء سامانه های جدید در سایت جدید ایرانیان اصناف بخشی از آموزشهای نوین کارگاه آموزشی تهران بود .
در راستای برنامه‌های اقتصادی کشور و توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی  در حوزه اصناف و سایر اهداف از جمله رونق کسب و کار  و داشتن اطلاعات به روز و کارآمد و ارتقاء سامانه های جدید در سایت جدید ایرانیان اصناف بخشی از آموزشهای نوین کارگاه آموزشی تهران بود .