وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

انتخابات کمیته تخصصی تلفن همراه ایران

اتخابات کمیته تخصصی تلفن همراه ایران با حضور ۲۲ استان کشور در محل اتاق اصناف کشور برگزار شد وبه ترتیب

انتخابات کمیته تخصصی تلفن همراه ایران با حضور ۲۲ استان کشور در محل اتاق اصناف کشور برگزار شد وبه ترتیب

1.نفر اول اقای محمد مهدی غفوریان پیرنیا با ۱۷ رای از استان البرز

2.نفر دوم اقای افشین اکبری حداد با ۱۴ رای از استان خراسان رضوی

3.نفر سوم اقای پلنگ افکن با ۱۳ رای از استان مازندران

4.نفر چهارم اقای ناصری با ۱۲ رای از استان قزوین

5.نفر پنجم اقای زبرجد با ۱۱ رای از استان فارس
حائز بیشترین آراء شدند.. وبه عنوان نماینده کل موبایل کشور در محل اتاق ایران و تحت نظر ریس اتاق ایران جناب فاضلی مشکلات و معضلات تلفن همراه کشور را رصد میکنند..
ریس اتاق اصناف ایران اعلام کرد هیچ گونه تصمیمی برای تلفن همراه در کشور گرفته نخواهد شد مگر اینکه این تیم در جلسه حضور داشته باشند....
در تصویر فوق تمامی روسای اتحادیه های تلفن همراه استانهای کشور که در جلسه حضور داشتند مشاهده میکنید