وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری دومین انتخابات الکترونیکی در اردبیل

دومین انتخابات الکترونیکی اتحادیه های صنفی در مرکز استان اردبیل با شرکت اعضای اتحادیه صنفی مشاورین املاک شهرستان اردبیل در مورخه 95/10/05 برگزار شد.در این انتخابات که از ساعت 9 صبح تا 5 بعد ازظهر ادامه داشت 739 رای بصورت الکترونیکی اخذ گردید.