وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه ایرانیان اصناف

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه ایرانیان اصناف در استان کرمان
چهارمین کارگاه آموزشی سامانه ایرانیان اصناف روز دوشنبه مورخ 95/10/13 با حضور کاربران اتحادیه های صنفی در محل سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان کرمان تشکیل گردید . در این کارگاه که با سخنرانی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی سازمان آغاز گردید ، مشکلات ونقطه نظرات کاربران مطرح وتوسط کارسناسان سازمان مرتفع گردید/