وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

سیمنار برند واهمیت ان

سمینار برند واهمیت آن در حوزه تجارت روز دوشنبه مورخ95/10/13با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان و روسای اتحادیه های صنفی کرمان در محل سازمان صنعت ، معدن وتجارت برگزار گردید . در این سمینار 4ساعته برلزوم توجه هر چه بیشتر واحدهای صنفی وصنعتی تولیدی بر برند سازی تاکید گردید