وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اصناف و سازمان صنعت معدن 2

برگزاری جشن دهه فجر مشترک سازمان صنعت معدن و اتاق اصناف همدان در روز 18 بهمن برگزاری سی و هفتمین جشن انقلاب در سالن سازمان صنعت معدن وتجارت همدان توسط اتحادیه های تحت پوشش اتاق اصناف همدان با همکاری این سازمان که در آن از پیشکسوتان و افرادی که در انقلاب نقشی داشته اند تجلیل بعمل آمد. دراین مراسم مدیران اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف همدان و مدیران و معاونین و پرسنل سازمان حضور داشتند که در آن مدعووین از خاطرات زمان انقلاب خود بیان کردند و از افرادی که در مراسم دهه فجر فعالیت کرده بودند تجلیل بعمل آمد .