وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

کشف کالای قاچاق درشهرستان شمیرانات

گشتهای مشترک برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق در شهرستان شمیرانات اجرایی گردید

پس از انجام هماهنگی لازم از سوی اداره صنعت معدن وتجارت شمیرانات با ادارات ودستگاهای مرتبط،گشتهای مشترک مبارزه باقاچاق کالا با حضور نمایندگان فرمانداری وکارشناسان اتحادیه اجرا وپس ازمراجعه به واحدهای صنفی مجتمع های تجاری سطح شهرستان اقلام پوشاک،کیف وکفش مظنون به قاچاق ازبرخی ازواحدهای صنفی عرضه کننده کشف ،برگه های گزارش بازرسی برای متخلفین تنظیم وپرونده های متشکله جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع گردید.