وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری کارگاههای آموزشی روسای ادارات اصناف و کارشناسان فناوری استانهای کشوردرتهران در سال 1396

در سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال در دو بازه زمانی 27 و 28 تیرماه و همچنین 21 و 22 مردادماه، با حضور روسای ادارات اصناف سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و کارشناسان فناوری اطلاعات سازمانهای سراسر کشور ، کارگاه آموزشی پیرامون بررسی سامانه های الکترونیکی اصناف برگزار میگردد.

همه ساله به منظور بررسی و رفع موانع و مشکلات مرتبط با سایت اصناف و ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان با حضور نمایندگان و رابطین استانها، کارگاههای آموزشی برگزار و با تشکیل کمیته های تخصصی، اهداف تعیین¬شده پیگیری و عملیاتی میگردد.

 تابستان سال جاری نیز در دو بازه زمانی 27 و 28 تیرماه و همچنین 21 و 22 مردادماه، با حضور روسای ادارات اصناف سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و یکارشناسان فناوری اطلاعات سایت اصناف ، کارگاه آموزشی تشکیل میگردد.