وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

نرخ انواع گوشت قرمز در شهرستان سلسله ( الشتر ) تصویب و ابلاغ گردید.

این اقدام با هدف تنظیم بازار گوشت و کاهش نوسانات قیمت صورت گرفت.

در راستای اجرای تصمیمات اتخاذ شده در جلسه کمیسیون نظارت مورخ 31/05/1396 و پس از بازرسی میدانی از بازار گوشت قرمز و حضور مورخ 1/6/96 رییس و اعضای کمیسیون نظارت در محل کشتارگاه و انجام انالیز عملی قیمت انواع دام و کشتار آن و بر آورد هزینه های جانبی، نرخ انواع گوشت قرمز بشرح ذیل تعیین و جهت اجرا به واحدهای قصابی ابلاغ گردید :

  1. گوشت گوسفند هر کیلوگرم 33 هزار تومان
  2. گوشت گوساله هر کیلوگرم 30 هزار تومان
  3. گوشت گاو هر کیلوگرم 29 هزار تومان
ضمنا مقرر گردید توسط اتحادیه، نرخ نامه ها بصورت بنر چاپ و در سطح شهرستان توزیع شود.