وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری همایش پلیس ،امنیت و اصناف در کوهدشت

همایش پلیس ،امنیت واصناف درشهرستان کوهدشت به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزارگردید

این همایش درتاریخ 16/07/ باحضورفرماندهی و تعدادی از کارکنان نیروی انتظامی اصناف وروسای سازمانهای صنفی شهرستان کوهدشت به مناسبت هفته نیروی انتظامی درمحل اتاق اصناف کوهدشت برگزارگردید.

دراین همایش پس ازسخنرانی جناب سرهنگ تیمورگراوند سرپرست فرماندهی منطقه انتظامی وخدایارعزیزی رئیس اتاق اصناف شهرستان کوهدشت؛ بااهداءهدایایی ازپرسنل نیروی انتظامی قدردانی شد.