وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

قانونمند کردن تشکلهای غیر دولتی برای مسئولیت پذیری بخش های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی درتصمیم سازیها

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت بر قانونمند کردن تشکلهای غیر دولتی برای مسئولیت پذیری بخش های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازیها تاکید کرد.
آقای حسن یونس سینکی در بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه شاتا با تشریح برنامه های معاونت متبوع خود افزود: نکته مهمی که در این مقطع فضای اقتصادی کشور باید توجه ویژه ای شود قانونمند کردن تشکلهای غیر دولتی برای مسوولیت پذیری بخش های اقتصادی است.
وی تصریح کرد :  سعی خواهم کرد تشکلها را قوی تر و مسوولیت پذیرتر کنم و اجرای برخی از رفتارهای ممکن قانونی را به این تشکلها بسپارم.
سینکی یادآور شد : این مساله در کنار موضوع یابی و ارتقای رشد رفتارهای  کارشناسی و تخصصی و حرفه ای تر کردن تصمیمات یکی ازبرنامه های جدی من خواهد بود  .
 وی تاکید کرد : بدون تردید مشارکت در تصمیم سازیها موضوع اثر بخشی بخش خصوصی خواهد بود.
معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت افزود : بدون تردید برنامه های معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه ما متاثر از برنامه جامع دولت و وزارتخانه است و تکیه گاه آنچه در این دوره خواهم داشت با توجه به اسناد بالا دستی اقتصادی ، برنامه های رییس جمهور محترم و وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت بوده و برنامه 4 ساله منظمی را طراحی خواهم کرد و موضوع این برنامه بدون تردید ارتقای بخش صنعت، معدن و تجارت خواهد بود .
سینکی اظهار کرد : رویکردهای اقتصادی مسئولیت اخیر بنده اقتضا می کند که یک هم پیمایی و یک هم افزایی ویژه ای را در این سه بخش اصلی ایجاد کنیم.
منبع:شاتا