وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

ارسال محموله کمک رسانی اتحادیه های صنفی بندرعباس به مناطق زلزله زده غرب کشور

محموله کمک رسانی اتحادیه های صنفی طلا وجواهر و خیرین اتحادیه صنف بنکداران موادغذایی بندرعباس شامل پتو ،لوازم سلوزی وکنسروجات به مناطق زلزله زده غرب کشورارسال شد.
محموله کمک رسانی اتحادیه های صنفی طلا وجواهر و خیرین اتحادیه صنف بنکداران موادغذایی بندرعباس  شامل پتو ،لوازم سلوزی وکنسروجات به مناطق زلزله زده غرب کشورارسال شد.