وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی

کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور جناب گلپورشاره مشاور معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و پرتوزاده معاونت محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت و مسئول واحد پولشویی این سازمان و هیات مدیره و اعضاء صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی تهران در روز شنبه مورخ 96/10/11 در سالن اجلاس اتاق اصناف تهران برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی تهران

کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور جناب گلپورشاره مشاور معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و پرتوزاده معاونت محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت و مسئول واحد پولشویی این سازمان و هیات مدیره و اعضاء صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی تهران در روز شنبه مورخ 96/10/11 در سالن اجلاس اتاق اصناف تهران برگزار گردید.


در این کارگاه پس از توزیع فرمت گزارش معاملات مشکوک بین حاضرین ، قانون ، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی ، وظایف اتحادیه های صنفی و اعضاء صنف در این رابطه اطلاع رسانی شد .