وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری انتخابات الکترونیکی در شهرستان الشتر

شهرستان الشتر با برگزاری اولین انتخابات الکترونیکی، به جمع 5 شهر برگزار کننده انتخابات در استان پیوست.

در ایام مبارک ده فجر با تلاش و پیگیری اداره صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف برای اولین بار در شهرستان سلسله انتخابات الکترو نیکی برگزار شد در این راستا انتخابات فروشندگان مصالح ساختمانی، روز دوشنبه مورخ  16/11/1396 و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی روز چهارشنبه مورخ 18/11/96 با حضور روسای محترم اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و همیاری رابطان محترم استان و اتاق اصناف مرکز استان برگزار گردید.