وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

انتصاب رئیس جدید مرکز اصناف و بازرگانان ایران

با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت آقای «سیدجواد احمدی» به سمت رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران منصوب شدند.پیش از این آقای« سیدعلی امانت » عهده دار این مسئولیت بودند. در مراسم تودیع ومعارفه آقای حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از خدمات آقای امانت در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی نمودند. شایان ذکر است این مراسم با حضور معاون وزیر و رئیس اتاق اصناف ایران و جمعی از مدیران و کارکنان وزارت متبوع عصر چهارشنبه برگزار گردید .

با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت آقای « سید جواد احمدی» به  رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران منصوب شدند.پیش از این  آقای« سیدعلی امانت » عهده دار این مسئولیت بوده است.آقای حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از خدمات  آقای امانت  در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.مراسم تودیع ومعارفه آنان نیز با حضور معاون وزیر و رئیس اتاق اصناف ایران  و مدیران و کارکنان وزارت متبوع عصر چهارشنبه برگزار گردید.

 بخشی از سوابق اجرایی رئیس جدید مرکز اصناف و بازرگانان بشرح ذیل میباشد.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

- مدیر منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا زیر مجموعه گروه سایپا

- معاون تشکلهای صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران

معاون اداره کل بازرسی و نظارت استان تهران