وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

دبیر هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشورمنصوب گردید

طی حکمی از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت ؛ آقای سید جواد احمدی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان به عنوان دبیر هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور منصوب شدند.

طی حکمی از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت ؛ آقای سید جواد احمدی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان  به عنوان  دبیر هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور  منصوب شدند.

دربخشی از این حکم آمده است نظر به تعهد جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون امور اقتصادی و بازرگانی و در اجرای ماده 54 قانون نظام صنفی بموجب این حکم به عنوان دبیر هیات عالی نظارت منصوب میگردید.

انتظار دارم در انجام وظایف قانونی و سیاستهای ابلاغی اهتمام و تلاش لازم بعمل آورید.توفیق و موفقیت شما در انجام مطلوب وظایف محول از درگاه خداوند منان خواستارم.