وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

مسئول امور دبیرخانه هیأت عالی نظارت ورییس گروه صدور مجوزهای مرکز اصناف تعیین شدند

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مسئول امور دبیرخانه هیأت عالی نظارت و حوزه ریاست مرکز اصناف » و « رییس گروه صدور و نظارت بر مجوزها» بترتیب در دبیر خانه هیات عالی نظارت و مرکز اصناف منصوب شدند
سید جواد احمدی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور طی احکامی جداگانه آقایان «حسین شریعتمدار تهرانی »را به سمت «مشاور و مسئول امور دبیرخانه هیأت عالی نظارت و حوزه ریاست مرکز اصناف » و «احمد علی بابایی»را به سمت« مشاور دبیر هیات عالی نظارت و رییس گروه صدور و نظارت بر مجوزها» بترتیب در دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشورو مرکز اصناف منصوب نمودند.
 این احکام باعنایت به سوابق، تعهد و تجربیات ارزشمند ایشان در حوزه های مختلف صنفی و بازرگانی ازسوی آقای احمدی رئیس مرکز اصناف و دبیر هیات عالی نظارت صادر و به ایشان ابلاغ گردید.
امید است با اتکال به خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) در انجام وظایف محوله موفق و موید باشند.