وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری اولین اجلاس اتاق اصناف شهرستان کوهدشت در سال 97

اجلاس اتاق اصناف شهرستان کوهدشت روز سه شنبه مورخ 21/01/1397درمحل اتاق اصناف برگزارگردید

روز سه شنبه مورخ 21/01/1397 اجلاس اتاق اصناف شهرستان کوهدشت باحضور جناب سرهنگ کرمی فرماندهی محترم منطقه انتظامی، جناب سرگردمیرزایی فرماندهی محترم پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ، جناب سروان بارانی رئیس محترم اماکن ، آقای علینژادیان کارشناس محترم اداره صنعت،معدن وتجارت ، آقای عزیزی رئیس محترم اتاق اصناف ومسولین محترم سازمانهای صنفی  به منظورشناسایی وساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب درمحل اتاق اصناف برگزارگردید.

    -دراین جلسه مقررگردید یک نفراز  پرسنل  نیروی انتظامی تحت نظارت اماکن عمومی  با واحد پلمپ اتاق اصناف همکاری  نماید.