وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

درباره ما

درباره دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های کشور

هیأت عالی نظارت با تركیب زیر تشكیل میشود(ماده53 قانون نظام صنفی): 


‌الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)
ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ- وزیر كشور
‌ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
‌ث- وزیر دادگستری 
‌ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی 
‌چ- رئیس شورای عالی استان‌ها 
خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
د- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران 
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران 
ر- دبیركل اتاق تعاون ایران 
ز- نماینده بسیج اصناف كشور 
ژ- دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای 
‌تبصره1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت ‌می‌یابد.
‌تبصره2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات ‌حضور خواهند یافت.
‌تبصره3- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای ‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

- هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر ‌هماهنگ‌ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه‌ پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحـوه اداره دبیـرخانه به موجب ‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.(ماده54 قانون نظام صنفی)

وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است  (ماده55 قانون نظام صنفی):


الف- ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف.
ب- ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیات‌ رئیسه‌ اتاق اصناف‌ ایران.
ج‌- رسیدگی به اختلاف بین كمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها یا اتاق ‌اصناف‌ ایران.
د- تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر چگونگی صدور پروانه‌ كسب‌ در سطح‌ كشور.
هـ- تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌كمیسیون‌های نظارت‌، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های كشور و اتاق‌ اصناف‌ ایران و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها در حدود مفاد این‌ قانون‌.
و- ارائه‌ راهكارهای اجرایی مناسب‌ برای صدور كالاها و خدمات‌ واحدهایصنفی با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری كشور.
ز- سایر مواردی كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ به‌ هیات‌ عالی نظارت‌ محول‌ گردیده ‌است‌.
ح- بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی كشور.
ط- تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری كالاها و خدمات واحدهای صنفی.

هیأت ‌عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض كند. (ماده55 قانون نظام صنفی)